Upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr XXVI/183/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 3 lutego 2017 r.

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Upoważnia się Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Pruchnik, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.02.2017 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż