Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

UCHWAŁA Nr XXVI/184/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 3 lutego 2017 r.

w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 206 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

 Uchwała określa projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pruchnik do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

§ 2.

 1. Określa się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku – ul. Ks. Bronisława Markiewicza 22, 37-560 Pruchnik,
   • Szkoła Filialna w Hawłowicach – Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik,
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku – ul. Świętego Floriana 17, 37-560 Pruchnik,
  3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce – Kramarzówka 98, 37-560 Pruchnik,
  4. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce – Jodłówka 222, 37-560 Pruchnik,
  5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świebodnej - Świebodna 19, 37-560 Pruchnik,
  6. Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim – Rozbórz Długi 104, 37-560 Pruchnik,
   • Szkoła Filialna w Rzeplinie – Rzeplin 111, 37-560 Pruchnik.

§ 3.

Określa się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik, mających siedzibę na obszarze Gminy Pruchnik na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

 1. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku obejmuje - ulice miasta Pruchnik: ul. Armii Krajowej, ul. Bieszczadzka, ul. Boczna, ul. Cicha, ul. Długa, ul. Grunwaldzka, ul. Jana Pawła II, ul. Jarosławska, ul. Jasna, ul. Kańczudzka, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Księdza Bronisława Markiewicza do nr 203, ul. Leśna, ul. Ogrodowa, ul. Orłowicza, ul. Parkowa, ul. Pogodna, ul. Polna, ul. Przemyska, ul. Rynek, ul. Słoneczna, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Wałowa, ul. Warzywna, ul. Wiejska, ul. Zielona, ul. Lipowa, ul. Zamkowa, ul. Basztowa, ul. Węgierska, ul. Spokojna, ul. Spacerowa, ul. Korzenie, ul. Zacisze oraz miejscowość Hawłowice;
 2. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku obejmuje – ulice miasta Pruchnik: ul. Ks. Bronisława Markiewicza od nr 204, ul. Świętego Floriana, ul. Objazdowa, ul. Widokowa, ul. Akacjowa, ul. Miodowa;
 3. Obwód Szkoły Podstawowej w Kramarzówce obejmuje: miejscowość Kramarzówka;
 4. Obwód Szkoły Podstawowej w Jodłówce obejmuje miejscowości: Jodłówka i Jodłówka Parcelacja;
 5. Obwód Szkoły Podstawowej w Świebodnej obejmuje: miejscowość Świebodna;
 6. Obwód Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim obejmuje miejscowości: Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły i Rzeplin.

§ 4.

Określa się następujący plan sieci prowadzonych przez Gminę Pruchnik publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

 1.  Gimnazjum Publiczne im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku – ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik;
 2.  klasy dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Rozborzu Długim prowadzone w Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim - Rozbórz Długi 104, 37-560 Pruchnik.

§ 5.

Określa się następujące granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Pruchnik na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

 1. Obwód Gimnazjum Publicznego w Pruchniku obejmuje miejscowości: Pruchnik, Kramarzówka, Hawłowice, Jodłówka i Świebodna,
 2. Obwód klas dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Rozborzu Długim prowadzonych w Szkole Podstawowej w Rozborzu Długim obejmuje miejscowości: Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły i Rzeplin.

§ 6. Określa się następujący projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik od dnia 1 września 2019 r.:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku – ul. Ks. Bronisława Markiewicza 22, 37-560 Pruchnik,
  • Szkoła Filialna w Hawłowicach o strukturze organizacyjnej klas I-III– Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik,
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku – ul. Świętego Floriana 17, 37-560 Pruchnik,
 3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce – Kramarzówka 98, 37-560 Pruchnik,
 4. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce – Jodłówka 222, 37-560 Pruchnik,
 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świebodnej - Świebodna 19, 37-560 Pruchnik,
 6. Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim – Rozbórz Długi 104, 37-560 Pruchnik,
  • Szkoła Filialna w Rzeplinie o strukturze organizacyjnej klas I-III – Rzeplin 111, 37-560 Pruchnik.

§ 7.

Określa się następujące granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Pruchnik od dnia 1 września 2019 r.

 1. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku obejmuje - ulice miasta Pruchnik: ul. Armii Krajowej, ul. Bieszczadzka, ul. Boczna, ul. Cicha, ul. Długa, ul. Grunwaldzka, ul. Jana Pawła II, ul. Jarosławska, ul. Jasna, ul. Kańczudzka, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Księdza Bronisława Markiewicza do nr 203, ul. Leśna, ul. Ogrodowa, ul. Orłowicza, ul. Parkowa, ul. Pogodna, ul. Polna, ul. Przemyska, ul. Rynek, ul. Słoneczna, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Wałowa, ul. Warzywna, ul. Wiejska, ul. Zielona, ul. Lipowa, ul. Zamkowa, ul. Basztowa, ul. Węgierska, ul. Spokojna, ul. Spacerowa, ul. Korzenie, ul. Zacisze oraz miejscowość Hawłowice;
 2. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku obejmuje – ulice miasta Pruchnik: ul. ks. Bronisława Markiewicza od nr 204, ul. Świętego Floriana, ul. Objazdowa, ul. Widokowa, ul. Akacjowa, ul. Miodowa;
 3. Obwód Szkoły Podstawowej w Kramarzówce obejmuje: miejscowość Kramarzówka;
 4. Obwód Szkoły Podstawowej w Jodłówce obejmuje miejscowości: Jodłówka i Jodłówka Parcelacja;
 5. Obwód Szkoły Podstawowej w Świebodnej obejmuje: miejscowość Świebodna;
 6. Obwód Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim obejmuje miejscowości: Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły i Rzeplin.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pruchnik i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.02.2017 08:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż