Zarządzenie nr 59/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 59/2016
Burmistrza Pruchnika
z dnia 27.12.2016

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 623 535,00zł
  w tym:
  • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 623 535,00zł, z przeznaczeniem na:
   • realizację programu 500+ 199 767,00
   • wypłata świadczeń rodzinnych 423 768,00
 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 45 375,00zł
  w tym:
  • dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 45 375,00 zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP nr 306,339,342,357.
Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 106 099,00zł
  w tym:
  • wypłata świadczeń 500+ 199 767,00
  • wypłata świadczeń rodzinnych 423 768,00.
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 45 375,00
  w tym:
  • usługi remontowe związane z usuwaniem klęsk żywiołowych 45 375,00.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 40 081,00zł
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym ŚDS w Pruchniku na kwotę 1 317,90zł.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 2 600,00zł
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 38 674,00zł
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 59/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.12.2016 23:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż