Zarządzenie nr 58/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 58/2016
Burmistrza Pruchnika
z dnia 14.12.2016

w sprawie: dokonania nieodpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu w Kramarzówce.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 i 2 w związku z art 26 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2013 roku poz. 594 oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 20/IV/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 20/IV/2011 Nr 35 poz. 774 z dnia 24 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami) - ustalam co następuje:

§ 1.

Zarządzam dokonanie nieodpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu położonego w miejscowości Kramarzówka gmina Pruchnik oznaczonego jako:

  • działka numer 418/4 o pow. 0,0037 ha, objętą KW PR1J/00049529/3,
  • działka numer 418/6 o pow. 0,0318 ha, objęta KW PR1J/00049529/3,
  • działka numer 419/2 o pow. 0,0171 ha, objęta KW PR1J/00078901/7.

Nabywane działki zostaną przeznaczone pod drogę wewnętrzną w Kramarzówce.

§ 2.

Ustalam, że koszty sporządzenia umowy notarialnej przeniesienia własności gruntu nabywanego na rzecz Gminy Pruchnik poniesie Gmina Pruchnik.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 58/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2016 21:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż