Zarządzenie nr 56/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 56/2016
Burmistrza Pruchnika
z dnia 7.12.2016

w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Nr 50/2016 Burmistrza Pruchnika z dnia 3.11.2016.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

  1.  W Zarządzeniu Nr 50/2016 Burmistrza Pruchnika z dnia 3.11.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2016 roku dokonuje się zmiany, poprzez skreślenie w załączniku – planie wydatków, zmian dotyczących rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze na kwotę 2 000,00 zł oraz rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze na kwotę 24 481,79 zł,
  2. W/w zarządzeniu skreśla się w całości § 5.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 56/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2016 21:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż