Zarządzenie nr 55/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 55/2016
Burmistrza Pruchnika
z dnia 5.12.2016

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza, co następuje:

§ 1.

 1. Zwieksza się dochody budżetu gminy o kwotę 7 954,00 zł, w tym:
  • dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 7 954,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 076,00 zł, w tym:
  • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 076,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP nr 295, 203
Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 7 954,00 zł, w tym:
  • opłacenie składek zdrowotnych 7 954,00.
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 076,00 zł, w tym:
  • wypłata zasiłków stałych 1 076,00 zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym ŚDS w Pruchniku na kwotę 33 126,44 zł.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 172 225,84 zł.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 30 000,00zł, z przeznaczeniem na:

 • zakup materiałów i wyposażenia do gospodarki komunalnej 30 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Senior Wigor na kwotę 29 330,00 zł.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 64 706,41zł.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 55/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2016 21:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż