Zarządzenie nr 54/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 54/2016
Burmistrza Pruchnika
z dnia 29.11.2016

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) , art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Pana Sylwestra Olszańskiego – nauczyciela muzyki i zajęć artystycznych w Zespole Szkół w Rozborzu Długim, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 

Przewodniczący:

  • Robert Grządziel - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika - Sekretarz Gminy;

Członkowie:

  • Dorota Kaleta - przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty – wizytator KO;
  • Henryk Szczepanik - dyrektor Zespołu Szkół w Rozborzu Długim;
  • Krystyna Serwańska - ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie muzyki i przedmiotów artystycznych;
  • Krzysztof Majkowski - ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą;
  •  Cecylia Bratkowska - przedstawiciel związku zawodowego - W-ce Prezes ZO ZNP w Pruchniku.

§ 2.

Tryb i zasady pracy Komisji określa regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 § 3.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 54/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2016 21:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż