Zarządzenie nr 53/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 53/2016
Burmistrza Pruchnika
z dnia 18.11.2016

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 13 133,00 zł, w tym;
  • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 737,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich  10 737,00 zł.
  • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 396,00 zł, z przeznaczeniem na realizację opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne 2 396,00 zł,
 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 26 294,00 zł, w tym;
  • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 134,00 zł, z przeznaczeniem na:
   1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 96,00
   2. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 038,00
  • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 24 160,00zł, z przeznaczeniem na:
   1. wypłatę zasiłków okresowych 23 576,00
   2. wypłatę zasiłków stałych 584,00

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP nr 247,261,262,253,259.
Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13 133,00 zł, w tym;
  • realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich 10 737,00
  • opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne 2 396,00
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 26 294,00, w tym;
  • wypłatę zasiłków okresowych 23 576,00
  • wypłatę zasiłków stałych 584,00
  • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 96,00
  • opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 038,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 102 550,00zł.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 48 260,00zł.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planie finansowych OPS w Pruchniku na kwotę 7 861,00zł
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 6 000,00zł, z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT od darowizny drewna z lasu komunalnego.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Dokonuje się zmian w planie finansowym DD Senior Wigor na kwotę 15 000,00zł.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 53/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.11.2016 21:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż