IZ 271/2/2017                                                                                                                                                      Pruchnik 03-04-2017

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – budynek byłego Ośrodka Zdrowia w Pruchniku”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Firma Remontowo-Budowlana „PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski Piwoda 150, 37-522 Wiązownica. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 1 404 807,35 zł brutto. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 10-04-2017 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

3

Firma Remontowo-Budowlana „PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski Piwoda 150, 37-522 Wiązownica

1 404 807,35

          1 404 807,35

1) P1= ----------------- *60= 60

          1 404 807,35

2)P2 = 5lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel

Tyniowice 66,
37-565 Roźwienica

1 453 448,96

          1 404 807,35

1) P1= ----------------- *60= 57,99

          1 453 448,96

2)P2 = 5lat = 40 pkt

97,99

2

Usługi Remontowo-Budowlane Grzegorz Pacuła

Tuczempy 326, 37-514 Munina

1 414 135,35

          1 404 807,35

1) P1= ----------------- *60= 59,60

          1 414 135,96

2)P2 = 5lat = 40 pkt

99,60

 

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Projekt „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – budynek byłego Ośrodka Zdrowia w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:03.04.2017 07:54
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:03.04.2017 07:54