Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej.

UCHWAŁA Nr XXVII/193/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej.

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 6, art. 61 ust. 2 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie i ZO ZNP w Pruchniku,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Z dniem 31 sierpnia 2017 r. przekształca się Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Świebodnej z o strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Świebodnej w o strukturze organizacyjnej I-IV z oddziałem przedszkolnym.

§ 2.

Uczniom przekształcanej Szkoły Podstawowej w Świebodnej zapewnia się możliwość kontynuowania nauki od kl. V w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku wraz z bezpłatnym transportem i opieką podczas dowozu.

§ 3.

Zobowiązuje się Burmistrza Pruchnika do dokonania niezbędnych czynności do przeprowadzenia przekształcenia szkoły.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2017 06:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż