Przekształcenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku, poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Hawłowicach.

UCHWAŁA Nr XXVII/195/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Pruchniku, poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Hawłowicach.

Na podstawie art. 59 ust.1 ,2 i 6 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1943 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie i ZO ZNP w Pruchniku,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Z dniem 31 sierpnia 2017 r. przekształca się Szkołę Podstawową Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Hawłowicach z siedzibą w Hawłowicach 121 oraz Oddziału Przedszkolnego w Hawłowicach z siedzibą w Hawłowicach 121, podporządkowanych organizacyjnie Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku z siedzibą w Pruchniku, ul. Ks. Br. Markiewicza 22.

§ 2.

Zapewnia się uczniom zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Hawłowicach i oddziału przedszkolnego w Hawłowicach realizację obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku a przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pruchniku, wraz z bezpłatnym transportem i opieką podczas dowozu.

§ 3.

Dokumentację likwidowanej szkoły wraz z dokumentacją przebiegu nauczania przejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.

§ 4.

Majątek likwidowanej jednostki pozostający własnością Gminy Pruchnik przejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przekształcenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku, poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Hawłowicach.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2017 06:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż