Ogłoszenie nr 63043 - 2017 z dnia 2017-04-10 r.

Pruchnik: Remont ulicy Pogodnej na odcinku km 0+060 – 0+416 oraz utwardzenie placu położonego na działkach o nr ewid. 2239, 2/136, 2248 w Pruchniku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont ulicy Pogodnej na odcinku km 0+060 – 0+416 oraz utwardzenie placu położonego na działkach o nr ewid. 2239, 2/136, 2248 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:10.04.2017 18:14
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:10.04.2017 18:14