IZ 271/3/2017                                                                                                                                                      Pruchnik 12-04-2017

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

INFORES POBO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Ul. Mickiewicza 4, 37-700 Przemyśl. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 2 622 367,80 zł brutto. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 20-04-2017 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

4

INFORES POBO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Ul. Mickiewicza 4

37-700 Przemyśl

2 622 367,80

          2 622 367,80

1) P1= ----------------- *60= 60

          2 622 367,80

2)P2 = 5lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Firma Remontowo – Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski

Piwoda 150

37-522 Wiązownica

2 881 501,82

          2 622 367,80

1) P1= ----------------- *60= 54,60

          2 881 501,82

2)P2 = 5lat = 40 pkt

94,60

2

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane

„Hołyszko” Sp. z o.o.

Ul. Batorego 55A

37-700 Przemyśl

3 033 979,56

          2 622 367,80

1) P1= ----------------- *60=51,86

          3 033 979,56

2)P2 = 5lat = 40 pkt

91,86

3

NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicza

Ul. Michała Mięsowicza 2

38-400 Krosno

3 234 754,81

          2 622 367,80

1) P1= ----------------- *60=48,64

          3 234 754,81

2)P2 = 5lat = 40 pkt

88,64

5

Firma Produkcyjno-Handlowo – Usługowa

„TORABUD” S.C.

Ul. Jarosławska 2

37-560 Pruchnik

3 065 451,37

          2 622 367,80

1) P1= ----------------- *60=51,33

          3 065 451,37

2)P2 = 5lat = 40 pkt

91,33

 

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Projekt „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:12.04.2017 10:19
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:12.04.2017 10:19