Notatka służbowa z rozeznania rynku na „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik” – promocja projektu w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic

IZ 271/3.2/P/2017                                                                                                 Pruchnik, dnia 27-04-2017 r.

Notatka służbowa z rozeznania rynku

na podstawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Pruchnika z dnia 30-12-2016 r.

 

1. Przedmiot zamówienia:

„Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik” – promocja projektu w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic

Projekt „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2. Wymagane warunki realizacji zamówienia:

1) gwarancja – zgodnie z zapisami umowy

2) termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 15-11-2017 r.

3) inne nd

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę:  7872,00 zł brutto.

3. Zestawienie dokonanego rozeznania rynku potencjalnych  wykonawców:

Lp.

Nazwa  i adres Oferenta

Oferowana  wartość brutto

Warunki

gwarancji

Termin

realizacji

Inne

1

Magit sp. z o.o., ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław

8 548,50

zgodnie z zapisami umowy

do 15-11-2017r.

Nd

2

JKlaser.pl Janusz Kochanowicz,
ul. Jasna 60A, 37-560 Pruchnik

4 638,00

zgodnie z zapisami umowy

do 15-11-2017r.

Nd

3

3R Agencja Reklamowo-Marketingowa, ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny

2 952,00

zgodnie z zapisami umowy

do 15-11-2017r.

Nd

4

Blue Area Łukasz Kudaś, Skarszew 92 A; 62-817 Żelazków

4 900,00

zgodnie z zapisami umowy

do 15-11-2017r.

Poprawiono omyłkę rachunkową, która nie miała wpływu na wartość brutto całości zamówienia

5

Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki

3 431,70

zgodnie z zapisami umowy

do 15-11-2017r.

Nd

4. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku, ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia:

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Oferowana  cena

Warunki

gwarancji

Termin

realizacji

Inne

Oferta nr 3

3R Agencja Reklamowo-Marketingowa, ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny

2 952,00

zgodnie z zapisami umowy

do 15-11-2017r.

Nd

 

 

 

 

 

 

 

 

z uwagi na fakt, iż oferuje on : ……… najniższą cenę……………………………………

( wskazać przesłanki uzasadniające wybór wykonawcy/dostawcy*)

 

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju                                                                            Burmistrz Pruchnika

Agnieszka Wojdyła                                                                                      mgr inż. Wacław Szkoła

                                       Opracował/ sporządził                                                                               Zatwierdził  kierownik Zamawiającego

 

Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą: 05-05-2017 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Notatka służbowa z rozeznania rynku na „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik” – promocja projektu w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2017 16:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż