Zarządzenie Nr 26/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 27.04.2017

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Pruchnika zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Miejskiej do dnia 31 maja 2017 r. sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.04.2017 21:58
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:03.05.2017 22:03