IZ 271/12/2017                                                                                                 Pruchnik, dnia 08-05-2017 r.

 

Ogłoszenie

o unieważnieniu postępowania

Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego na PORTALU/UZP nr 74681 - 2017; data zamieszczenia: 26.04.2017r. pod nazwą Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku” w cz. I – KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części I – KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:cz. I – KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE - Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:08.05.2017 14:34
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:08.05.2017 14:34