Zarządzenie Nr 27/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 04.05.2017

w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jodłówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku, Szkoły Podstawowej w Świebodnej.

Na podstawie art. 36a ust. 6 w zw. z art.5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisje konkursowe w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Jodłówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku oraz Szkoły Podstawowej w Świebodnej, na podstawie aktów wyboru przedstawicieli poszczególnych organów.

§ 2.

 W skład komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jodłówce powołuję następujące osoby:

 1. Katarzyna Kos - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika,
 2. Władysław Flak - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika,
 3. Robert Grządziel - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika,
 4. Janina Mielnikiewicz - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 5. Barbara Majchrowicz - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 6. Bartosz Szymański - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 7. Ewa Barszczak - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 8. Justyna Ochab - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 9. Ewa Buryło - przedstawiciel Rady Rodziców,
 10. Danuta Wyskiel - przedstawiciel Rady Rodziców,
 11. Grażyna Jazienicka - przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP.

§ 3.

W skład komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku powołuję następujące osoby:

 1. Katarzyna Kos - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika,
 2. Władysław Flak - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika,
 3. Robert Grządziel - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika,
 4. Janina Mielnikiewicz - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 5. Barbara Majchrowicz - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 6. Bartosz Szymański - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 7. Alicja Jarosz - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 8. Zdzisława Dybisz-Kubas - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 9. Alicja Węgrzyn - przedstawiciel Rady Rodziców,
 10. Sylwia Szkoła - przedstawiciel Rady Rodziców,
 11. Grażyna Jazienicka - przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP

§ 4.

W skład komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świebodnej powołuję następujące osoby:

 1. Katarzyna Kos - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika,
 2. Władysław Flak - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika,
 3. Robert Grządziel - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika,
 4. Janina Mielnikiewicz - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 5. Barbara Majchrowicz - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 6. Bartosz Szymański - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 7. Stanisława Barszczak - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 8. Maria Tomaszewska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 9. Monika Dzięgielowska - przedstawiciel Rady Rodziców,
 10. Małgorzata Buraczek - przedstawiciel Rady Rodziców,
 11. Grażyna Jazienicka - przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP.

§ 5.

Wyznaczam Panią Katarzynę Kos na Przewodniczącą Komisji Konkursowych.

§ 6.

Tryb i zasady pracy Komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 4 maja 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:04.05.2017 19:24
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.05.2017 19:24