Notatka służbowa z rozeznania rynku "Sukcesywne remonty cząstkowe na drogach gminnych w 2017 roku"

Notatka służbowa z rozeznania rynku

na podstawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO, Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Pruchnika z dnia 30-12-2016 r.

 

Pruchnik, dnia 09-05-2017 r.

1. Przedmiot zamówienia:

„Sukcesywne remonty cząstkowe na drogach gminnych w 2017 roku”.

Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (kosztorys ofertowy w excelu do wyceny) oraz STWiOR stanowiący załącznik nr 4.

2. Wymagane warunki realizacji zamówienia:

1) gwarancja 12 m-cy

2)termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 07-07-2017 r.

3) inne nd

3. Zestawienie dokonanego rozeznania rynku potencjalnych  wykonawców:

Lp.

Nazwa  i adres Oferenta

Oferowana  cena

Warunki

gwarancji

Termin

realizacji

Inne

1

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57A

37-560 Pruchnik

142 126,50

12 m-cy

07-07-2017

 

nd

4. W wyniku przeprowadzonego  telefonicznie/pisemnie/e-mail*  rozeznania rynku, ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia:

lp.

Nazwa i adres Oferenta

Oferowana  cena

Warunki

gwarancji

Termin

 realizacji

Inne

Oferta nr 1

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57A

37-560 Pruchnik

142 126,50

12 m-cy

07-07-2017

 

nd

 

z uwagi na fakt, iż oferuje on : ……… najniższą cenę……………………………………

( wskazać przesłanki uzasadniające wybór wykonawcy/dostawcy*)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Notatka służbowa z rozeznania rynku "Sukcesywne remonty cząstkowe na drogach gminnych w 2017 roku"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.05.2017 12:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż