Ogłoszenie nr 80717 - 2017 z dnia 2017-05-09 r.

Pruchnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 504423-N-2017
Data: 09/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 650900424, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zmiana OGŁOSZENIA Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:09.05.2017 17:47
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:09.05.2017 17:47