Zarządzenie nr 60/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 60/2016
Burmistrza Pruchnika
z dnia 29.12.2016

w sprawie: powołania zespołu do spraw opracowania projektu pt. „Wsparcie Gminy Pruchnik w zakresie przygotowania gminnego programu rewitalizacji”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję zespół do pracy nad realizacją projektu w następującym składzie:

  1. Robert Grządziel – Przewodniczący zespołu,
  2. Agnieszka Wojdyła - Zastępca przewodniczącego,
  3. Joanna Porczak – Członek.

§ 2.

Do zadań zespołu należy przede wszystkim:

  1. Nadzór merytoryczny nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2026,
  2. Nadzór nad organizacją konsultacji społecznych na każdym etapie prac nad programem,
  3. Zapewnienie obsługi administracyjnej,
  4. Bieżąca współpraca z wyznaczoną grupą ekspertów zewnętrznych, którzy odpowiedzialni będą za opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2026.

§ 3.

Zespół powołany jest na czas określony i zakończy prace z chwilą przyjęcia przez Radę Miejską w Pruchniku uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2026.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 60/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2016 20:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż