Zarządzenie Nr 30/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 23.05.2017

w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jodłówce i Szkoły Podstawowej w Świebodnej.

Na podstawie art. 36a ust. 1, 2 i 6 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.), w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce, ogłoszony w dniu 13 kwietnia 2017 r. i przeprowadzony w dniu 18 maja 2017 r. przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Pruchnika z dnia 4 maja 2017 r., w wyniku którego wyłonionym kandydatem został Pan mgr Jerzy Wróbel.

§ 2.

Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej, ogłoszony w dniu 13 kwietnia 2017 r. i przeprowadzony w dniu 18 maja 2017 r. przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Pruchnika z dnia 4 maja 2017 r, w wyniku którego wyłonionym kandydatem został Pan mgr Eugeniusz Mikłasz.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 23 maja 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:23.05.2017 22:19
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:23.05.2017 22:19