Roboty remontowo – konserwatorskie przy kaplicy przedpogrzebowej w Kramarzówce

Roboty remontowo – konserwatorskie przy kaplicy przedpogrzebowej w Kramarzówce

SIWZ wraz z załącznikami znajduje sie do pobrania poniżej:

Załączniki do SIWZ:

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  dokumentacja techniczna

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 przedmiar/kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY

ZAŁĄCZNIK NR 9 przykładowy wzór zobowiązania

ZAŁĄCZNIK NR 10 wzór wykazu osób

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Roboty remontowo – konserwatorskie przy kaplicy przedpogrzebowej w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2017 13:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż