Zarządzenie Nr 31/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 24.05.2017

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku i Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku.

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłaszam konkursy na stanowisko dyrektora:
    1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku, ul. ks. Bronisława Markiewicza 22, 37-560 Pruchnik;
    2. Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku, ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik;
  2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

Ogłoszenie o konkursach zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Pruchnik, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku oraz w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 31/2017 z dnia 24 maja 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.05.2017 21:02
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:24.05.2017 21:02