Zatwierdzenie Strategii Rozwoju Sołectwa Jodłówka-Parcelacja.

UCHWAŁA Nr XXVIII/204/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia Strategii Rozwoju Sołectwa Jodłówka-Parcelacja.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Zatwierdza się Strategię Rozwoju Sołectwa Jodłówka Parcelacja na lata 2017-2022, przyjętą uchwałą Nr 3/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jodłówka - Parcelacja z dnia 24 kwietnia 2017 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie Strategii Rozwoju Sołectwa Jodłówka-Parcelacja.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2017 06:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż