Zmiana uchwały własnej

UCHWAŁA Nr 268/XXXVII/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 10 października 2006 r. w sprawie :
zmiany uchwały własnej

          Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Uchyla się w całości uchwałę Nr 257/XXXV/06 Rady Gminy Pruchnik z dnia 23.08.2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2006 r.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.11.2006 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż