Przystąpienie do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

UCHWAŁA Nr XXVIII/205/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie: przystąpienia do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

Działając na podstawie art. 7 ust.1, pkt 8 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Pruchnik do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” zainicjowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 
  2. Zgłasza się do uczestnictwa w realizacji programu, o którym mowa w ust. 1 Sołectwo Jodłówka-Parcelacja.

§ 2.

Środki finansowe na pokrycie finansowej partycypacji w kosztach realizacji programu zostaną zabezpieczone w budżecie gminy na 2017 r. 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika. 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przystąpienie do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2017 06:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż