Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres wykraczający rok budżetowy 2017.

UCHWAŁA Nr XXVIII/207/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres wykraczający rok budżetowy 2017.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Rada Miejska w Pruchniku upoważnia Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2018 rok w wysokości 400 000zł brutto (słownie; czterysta tysięcy złotych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa remizy OSP nr 2 w Pruchniku.

§ 2.

Spłata zobowiązań o których mowa w §1 nastąpi w 2018 roku z dochodów własnych gminy , takich jak podatek dochodowy od osób fizycznych.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres wykraczający rok budżetowy 2017.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2017 06:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż