Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXVIII/208/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2016, poz. 446)) oraz art. 89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z póz. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 60 000,00, w tym;

  • wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60 000,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 60 000,00, w tym;

  • termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 60 000,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskanych w ramach realizacji opracowania programu rewitalizacji Gminy Pruchnik.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2017 06:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż