Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr XXIX/214/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Załącznik Nr 1, 2 i 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zał. nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2017 23:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż