Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXIX/213/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2016, poz. 446) oraz art. 89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z póz. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 45 500,00 zł, w tym:

  • opłata eksploatacyjna 40 000,00zł
  • darowizna na cele oświatowe 500,00zł
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń 5 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 45 500,00 zł, w tym:

  • dotacja dla instytucji kultury 16 000,00zł
  • zakup kosiarki ciągnikowej 15 000,00zł
  • zakup materiałów remontowych dla gospodarki nieruchomościami 9 000,00zł
  • zakup usług pozostałych dla SP Nr 2 w Pruchniku 500,00zł
  • odprowadzenie nienależnie pobranych świadczeń 5 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2017 23:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż