Zarządzenie Nr 35/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 19.06.2017

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) , art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Pani Aliny Szykuły – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

 • Robert Grządziel - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika - Sekretarz Gminy;

Członkowie:

 • Małgorzata Sobczyńska - Maroń - przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty – starszy wizytator KO;
 • Magdalena Długosz - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku;
 • Dorota Paszkowska - ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej;
 • Jowita Nazarkiewicz - ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie filologii angielskiej;

§ 2.

Na wniosek Pani Moniki Urban – nauczyciela - wychowawcy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

 • Robert Grządziel - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika - Sekretarz Gminy;

Członkowie:

 • Małgorzata Sobczyńska- Maroń - przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty – starszy wizytator KO;
 • Magdalena Długosz - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku;
 • Dorota Paszkowska - ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i edukacji wczesnoszkolnej;
 • Jowita Nazarkiewicz - ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie filologii angielskiej;

§ 3.

Na wniosek Pani Pauliny Szkoła - Pęcek – nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący: Robert Grządziel - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika - Sekretarz Gminy;

Członkowie:

 • Małgorzata Sobczyńska- Maroń - przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty – starszy wizytator KO;
 • Magdalena Długosz - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku;
 • Jowita Nazarkiewicz - ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie filologii angielskiej;
 • Dorota Paszkowska - ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej;
 • Grażyna Anna Jazienicka - przedstawiciel związku zawodowego - Prezes ZO ZNP w Pruchniku.

§ 4.

Tryb i zasady pracy Komisji określa regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 5.

Posiedzenia Komisji odbędą się w dniu 28 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

§ 6.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.06.2017 22:56
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.06.2017 22:56