Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

IZ 271/17/2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 10-07-2017 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 640 000,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1

GOEE Energia Sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 7c/2, 01-651 Warszawa

674 392,11 zł

Do 31-07-2019 r.

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

2

NOVUM Spółka Akcyjna

ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa

678 527,54 zł

Do 31-08-2019 r.

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

3

ENERGOGAS Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

701 779,00 zł

Do 31-07-2019 r.

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

4

PGE Obrót SA, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów;

PGE Obrót SA Oddział z siedzibą w Zamościu,
ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

681 390,53 zł

Do 31-08-2019r.

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

 5

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

686 798,38 zł

Do 31-08-2019r.

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust. 5 ustawy).

 

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2017 09:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż