IZ 271/17/2017                                                                                                   Pruchnik, dnia 11-07-2017 r.

 

INFORMACJA

o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 2 Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego na PORTALU/UZP nr 542201-N-2017; data zamieszczenia: 29.06.2017r. pod nazwą Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych”  ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:11.07.2017 13:49
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:11.07.2017 13:49