Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku

Zarządzenie Nr 40/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 26.06.2017

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 36 a ust. 1,2, i 13 w związku z art. 5 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu, powierzam stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej Panu mgr. Eugeniuszowi Mikłaszowi.

§ 2.

Stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świebodnej powierzam na okres pięciu lat szkolnych tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.06.2017 22:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż