Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku

Zarządzenie Nr 36/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 20.06.2017

w sprawie: powołania Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) po rozstrzygnięciu otwartego konkursu o naborze na Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Z dniem 21 czerwca 2017 r. powołuję Panią Edytę Lasek na Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.

§ 2.

Ustalam wymiar czasu pracy na w.w. stanowisku w wysokości 1/1 etatu.

§ 3.

Powołanie nie powoduje nawiązania nowego stosunku pracy; następuje w drodze aneksu do dotychczasowej umowy o pracę.

§ 4.

Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona aneksem do umowy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.06.2017 22:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż