Zarządzenie Nr 33/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 25.05.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594), Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 300,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 4 200,22zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

  1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 300,00, w tym;
    • dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 300,00zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania , zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.
  2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 300,00zł, w tym;
    • wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania , zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej 300,00zł

Powyższą zmianę wprowadza się na podstawie decyzji WP znak. F-VI.3111.1.59.2017

Szczegóły zawiera zał. nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym SDS w Pruchniku na kwotę 2 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 7 400,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 25 maja 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.05.2017 23:05
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:11.07.2017 23:10