Zarządzenie Nr 32/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 24.05.2017

w sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie gminy Pruchnik w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 50/16 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 marca 2016 r. zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie gminy Pruchnik w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę na terenie Gminy Pruchnik, w następującym składzie:

  1. Ryszard Duziak – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Pruchniku,
  2. Halina Halejcio – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Pruchniku
  3. Henryk Kojder – przedstawiciel PODR,
  4. Marek Drapała– przedstawiciel Izb Rolniczych,
  5. Piotr Załucki – przedstawiciel Izb Rolniczych

§ 2.

W pracach komisji, bez prawa szacowania może uczestniczyć sołtys lub wskazany przez niego członek rady sołeckiej z miejscowości na terenie której dokonywane są szacunki strat.

§ 3.

Komisja każdorazowo wybierze przewodniczącego składu.

§ 4.

Każdorazowo komisja pracować będzie w co najmniej 3-osobowym składzie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 24 maja 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.05.2017 23:11
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:11.07.2017 23:16