Zarządzenie Nr 29/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 5.05.2017

w sprawie: przeznaczenia drewna budowlanego tartacznego wielkowymiarowego z lasów Mienia Komunalnego do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznaczyć do sprzedaży drewno budowlane – tartaczne pozyskane z lasów mienia komunalnego Gminy Pruchnik w ilości 99,73 m3 – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 29/2017 z dnia 5 maja 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.05.2017 21:59
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.09.2017 23:08