Zarządzenie Nr 28/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 5.05.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

 Dokonuje się zmian w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 55 446,79zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Gimnazjum w Pruchniku na kwotę 1 000,00zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 28/2017 z dnia 5 maja 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.05.2017 21:14
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:05.05.2017 21:14