Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

IZ 271/18/2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik
i jej jednostek organizacyjnych

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 19-07-2017 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 640 000,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Ecoergia sp. z o.o. w restrukturyzacji

ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

658 486,64

Do 31-08-2019 r.

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

2

PGE Obrót SA, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów;

PGE Obrót SA Oddział z siedzibą w Zamościu,
ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

678 209,42

Do 31-08-2019 r.

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

3

innogy Polska S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa

691 888,15

Do 31-08-2019 r.

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

4

NOVUM Spółka Akcyjna

ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa

683 935,40 zł

Do 31-08-2019 r.

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

5

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

693 160,57 zł

Do 31-08-2019 r.

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust. 5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.07.2017 11:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż