Zapytanie i odpowiedź Wykonanie placu zabaw obok Zespołu Szkół w Rozborzu Długim

IZ 271/PZRD/1/2017                                                                            Pruchnik, 20-07-2017 r.

 

Wszyscy Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Wykonanie placu zabaw obok Zespołu Szkół w Rozborzu Długim

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie, dotyczące treści zapytania ofertowego i jego załączników. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie 1

Proszę o określenie czy w zakres zadania wchodzi wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

Odpowiedź 1

W zakres zadania nie wchodzi nawierzchnia bezpieczna.

 

 

z up. Burmistrza

mgr Agnieszka Wojdyła

Naczelnik Wydziału Rozwoju,

Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Pozyskiwania Środków

 

Uwagi Zamawiającego:

Wszyscy oferenci winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/rozeznanie cenowe. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część zapytania ofertowego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie i odpowiedź Wykonanie placu zabaw obok Zespołu Szkół w Rozborzu Długim
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2017 14:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż