Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 25/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 25.04.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 123 097,17zł, w tym;

  • dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 116 357,17zł, z przeznaczeniem na ;

a) wypłatę podatku akcyzowego 112 237,17
b) wypłatę jednorazowego świadczenia 4 120,00

  • dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 6 740,00zl, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP , znak F-VI.3111.1.46.2017, F-VI.3111.1.48.2017, F-VI.31111.1.43.2017

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 123 097,17zł, w tym;

  • wyplata podatku akcyzowego 112 237,17
  • wypłata jednorazowego świadczenia „ Za życiem” 4 120,00
  • wypłatę zasiłków stałych 6 740,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w jednostce oświatowej na kwotę 3 900zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 90 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dnem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.04.2017 22:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż