Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 24/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 25.04.2017

w sprawie: z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki.

Działając na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885) Burmistrz Pruchnika zarządza:

§ 1.

Wystąpić z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki pomostowej w WFOSIGW w kwocie 4 573 160 zł.

Wniosek stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dane niezbędne do wydania opinii przez RIO w Rzeszowie zawarte jest WPF Gminy Pruchnik.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.04.2017 12:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż