Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 20/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 5.04.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

 Dokonuje się zmiany w planie finansowym w jednostkach oświatowych na kwotę 1 500,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 14 000,00zł, z przeznaczeniem na:

  • zakup usług leśnych 8 000,00
  • zapłacenie podatku Vat 6 000,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2017 23:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż