Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 21 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr 16/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 21.03.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 148 960,00zł, w tym;

  • dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 148 960,00zł, z przeznaczeniem na ;

a) realizacja świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 120 000,00
b) zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 28 960,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP znak.F.VI.3111.1.32.2017 I F.VI.3111.1.31.2017.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 148 960,00zł, w tym;

  • wypłata świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 120 000,00
  • zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 28 960,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 5 485,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 30 083,00 zł


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 1 800,00zł


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 21 marca 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2017 21:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż