Notatka służbowa z rozeznania rynku Wykonanie placu zabaw obok Zespołu Szkół w Rozborzu Długim

Pruchnik, dnia 21-07-2017 r.

 

Notatka służbowa z rozeznania rynku

na podstawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Pruchnika z dnia 30-12-2016 r.

 

1. Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie placu zabaw obok Zespołu Szkół w Rozborzu Długim

2. Wymagane warunki realizacji zamówienia:

  1. gwarancja – potencjalny Wykonawca oferuje okres gwarancji na wyposażenie i montaż placu w zał. nr 3 do zapytania ofertowego

  2. termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 27-09-2017 r.,

  3. inne nd

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę:  31 818,40 zł brutto.

3. Zestawienie dokonanego rozeznania rynku potencjalnych  wykonawców:

Lp.

Nazwa  i adres Oferenta

Oferowana  wartość brutto

Warunki

gwarancji

Termin

realizacji

Inne

1

NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

biuro@novumedukacja.pl

natala.turkot@novumgrom.com

40 878,09

2 lata

do 27-09-2017r.

Nd

2

FIOR Sp. z o.o.

Ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław

fior@placezabaw-fior.pl

oferty@fior.pl

46 420,69

2 lata

do 27-09-2017r.

Nd

3

Zakład Stolarski Waldemar Nowak

Zębowo, ul. Lipowa nr 22

64-310 Lwówek

meble.nowak@wp.pl

27 859,50

4 lata

do 27-09-2017r.

Nd

4

APIS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

apis@apis.eu.pl

28 068,60

2 lata

do 27-09-2017r.

Nd

5

PRO-SYMPATYK Piotr Janelli, ul. Bacciarellego 18B/10, 51-649 Wrocław

oferty@prosympatyk.pl

42 927,00

2 lata

do 27-09-2017r.

Nd

 

4. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku, ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia:

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Oferowana  cena

Warunki

gwarancji

Termin

realizacji

Inne

Oferta nr 3

Zakład Stolarski Waldemar Nowak

Zębowo, ul. Lipowa nr 22

64-310 Lwówek

meble.nowak@wp.pl

27 859,50

4 lata

do 27-09-2017r.

Nd

z uwagi na fakt, iż oferuje on : ……… najniższą cenę……………………………………

( wskazać przesłanki uzasadniające wybór wykonawcy/dostawcy*)

Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą: 27-07-2017 r.

Do wiadomości:

  1. NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, natala.turkot@novumgrom.com

  2. FIOR Sp. z o.o., Ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław, oferty@fior.pl

  3. Zakład Stolarski Waldemar Nowak, Zębowo, ul. Lipowa nr 22, 64-310 Lwówek, meble.nowak@wp.pl

  4. APIS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, apis@apis.eu.pl

  5. PRO-SYMPATYK Piotr Janelli, ul. Bacciarellego 18B/10, 51-649 Wrocław, oferty@prosympatyk.pl

 

Opracował/ sporządził                                                                                       Zatwierdziła 

Justyna Gębalik                                                                                                   Agnieszka Wojdyła

                      Inspektor                                                                                         Naczelnik Wydziału Rozwoju

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Notatka służbowa z rozeznania rynku Wykonanie placu zabaw obok Zespołu Szkół w Rozborzu Długim
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.07.2017 13:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż