Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku

Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY -  pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku

Załączniki do SIWZ:

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  dokumentacja techniczna

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 przedmiar/kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY

ZAŁĄCZNIK NR 9 przykładowy wzór zobowiązania

ZAŁĄCZNIK NR 10 wzór wykazu osób

W/w zostały spakowane w ZIP i znajdują się do pobrania poniżej w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.07.2017 16:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż