Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 17 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr 14/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 17.03.2017

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ), ustalam:

§ 1.

Harmonogramy czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018:

  1. harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Pruchnik.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi przedszkola oraz dyrektorom szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 17 marca 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2017 19:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż