Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku

Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku

Załączniki do SIWZ:

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - dokumentacja techniczna
 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - wzór umowy
 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 - formularz ofertowy
 4. ZAŁĄCZNIK NR 4 - wykaz podwykonawców
 5. ZAŁĄCZNIK NR 5 - instrukcja wypełniania (JEDZ)
 6. ZAŁĄCZNIK NR 6 - Jednolity europejski dokument zamówień (ESPD)
 7. ZAŁĄCZNIK NR 7 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
 8. ZAŁĄCZNIK NR 8 - wykaz wykonanych robót
 9. ZAŁĄCZNIK NR 9 - wzór wykazu osób
 10. ZAŁĄCZNIK NR 10 - Zobowiązanie podmiotu , o którym mowa w art. 22a ustawy pzp  do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
 11. ZAŁĄCZNIK NR 11 - kosztorys ofertowy

SIWZ z załącznikami -> POBIERZ

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.07.2017 21:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż