zmiana SIWZ Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

IZ 271/20/2017                                                                                 Pruchnik 11-08-2017r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

PEŁNA TREŚĆ MODYFIKACJI (zmiany naniesiono kolorem czerwonym w §11 wzoru umowy)- ZAŁACZNIKIK NR 2 DO SIWZ stanowi załącznik do pobrania poniżej.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zmiana SIWZ Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.08.2017 10:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż